Ashok Kaul
Ashok Kaul

Ashok Kaul är professor i sociologi vid Benares University, Indien. Han är även gästproffessor vid Göteborgs Universitet. Han är författare till boken “Kashmir:contested identity. Closed systems open choices” (2011).